Usługi Księgowe - BILANS Jadwiga Zemło

o firmie

Jadwiga Zemło Usługi Księgowe - BILANS
Działalność gospodarcza
Rok założenia 1994
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej
NIP: 584-100-31-52
Regon: 190431066

Uprawnienia:
Jadwiga Zemło biegły rewident uprawiony do wykonywania zawodu,
nr ewidencyjny na liście 4615 nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Podmiot uprawiony jest do badania wszystkich sprawozdań finansowych
z wpisem na liście Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 613.
Copyright © 2009 KAZAR II in cooperation with BITIS